Официални правила на провежданата от Мол Марково Тепе промоционална игра “Дръпни черната завеса. Спечели подарък“

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта “Дръпни черната завеса. Спечели подарък“ на Мол Марково Тепе. 1. Организатор