Официални правила на провежданата от Мол Марково Тепе промоционална игра “Училището подготви и с подарък си тръгни“

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта “Училището подготви и с подарък си тръгни“ на МарковоТепе Мол. 1.