Evropeiski-pomoshti-2-900x505

Проект и главна цел: „ BG16RFOP002-2.101-0802 – Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”

Бенефициент: Марково Тепе Мол ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 58200.54 лева, от които 49470.46 лева европейско финансиране и 8730.08 лева национално финансиране

Начало: 26.07.2021 г.
Край: 26.10.2021 г.