Ето ги и печелившите номера от играта „Докосни звездите“, които ще донесат на притежателите си билет за звездния планетариум в Мол Марково Тепе на 14 септември.

От 1 до 10 септември всеки ден ще теглим по 10 късметлии, а номерата ще бъдат публикувани тук и във фейсбук страницата на Мол Марково Тепе.

Нека всички спечелили се свържат с нас на телефон + 359 882 853 087 или ни пишат лично съобщение на нашата фейсбук страница, за да разберат как да получат наградите си.

Повече информация за играта „Докосни звездите“ ще намерите тук: http://bit.ly/dokosni_zvezdite

ПЕЧЕЛИВШИ ДЕН 1:

1. 00201909196
2. 00201909239
3. 00201909149
4. 00201909313
5. 00201909322
6. 00201909655
7. 00201909664
8. 00201909331
9. 00201909565
10.00201909113

ПЕЧЕЛИВШИ ДЕН 2:

1. 0020190914
2. 00201909140
3. 00201909356
4. 00201909212
5. 00201909176
6. 00201909131
7. 00201909448
8. 00201909257
9. 00201909167
10. 00201909349

ПЕЧЕЛИВШИ ДЕН 3:

1. 00201909347
2. 00201909194
3. 00201909401
4. 00201909554
5. 00201909689
6. 00201909230
7. 00201909518
8. 00201909707
9. 00201909266
10. 00201909392

ПЕЧЕЛИВШИ ДЕН 4:

1. 00201909437
2. 00201909673
3. 00201909123
4. 00201909410
5. 00201909365
6. 0020190996
7. 00201909446
8. 00201909572
9. 00201909275
10. 00201909383

ПЕЧЕЛИШВИ ДЕН 5:

1. 00201909241
2. 00201909475
3. 00201909258
4. 00201909376
5. 00201909277
6. 0020190959
7. 00201909538
8. 00201909259
9. 00201909473
10. 00201909500

ПЕЧЕЛИВШИ ДЕН 6:

1. 00201909556
2. 00201909698
3. 00201909691
4. 00201909447
5. 0020190934
6. 00201909511
7. 00201909268
8. 00201909232
9. 00201909520
10. 0020190923

ПЕЧЕЛИВШИ ДЕН 7:

1. 00201909106
2. 00201909114
3. 00201909286
4. 00201909601
5. 00201909563
6. 0020190951
7. 00201909474
8. 00201909465
9. 00201909700
10. 00201909529

ПЕЧЕЛИВШИ ДЕН 8:

1. 00201909547
2. 00201909122
3. 00201909367
4. 00201909428
5. 00201909546
6. 00201909546
7. 00201909430
8. 00201909671
9. 00201909636
10. 00201909608

ПЕЧЕЛИШВИ ДЕН 9:

1. 00201909248
2. 00201909421
3. 00201909195
4. 00201909105
5. 00201909374
6. 00201909250
7. 0020190941
8. 00201909303
9. 00201909339
10. 00201909609

ПЕЧЕЛИВШИ ДЕН 10:

1. 00201909312
2. 00201909484
3. 00201909293
4. 00201909321
5. 00201909203
6. 0020190942
7. 00201909509
8. 00201909221
9. 00201909619
10. 00201909213