Централна Коорперативна Банка АД

Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, която предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги.

Офисът на банката, който се намира на територията на Мол Марково тепе, дава възможност за бързо и качестено обслужване на своите клиенти.