Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Пазарувай и спечели обзавеждане за тераса и още над 500 награди“ на Мол Марково Тепе.

 

 1. Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Пазарувай и спечели обзавеждане за тераса и още над 500 награди“ („Играта“) е „Марково Тепе Мол” ООД, ЕИК 201707494, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ 59А, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата http://www.markovotepemall.bg/ или на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/

 

 1. Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Мол Марково Тепе, намиращ се в Република България, гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 54 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет-страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

 

 1. Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда в периода между 03.07.2020 г. и 13.07.2020 г., всеки ден от 11:00 до 19:00 часа.

За да се възползва от правото си за участие, Участникът трябва да го е заявил по указания по-долу ред, в периода на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта.

 

 1. Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Марково Тепе Мол в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

 

 1. Описание и правила

5.1. Всеки клиент, който в периода на Играта, посочен в т. 3.1., е закупил стоки или услуги от обектите, опериращи на територията на Марково Тепе Мол, може да вземе участие в Играта, като покупката му следва да е на стойност от поне 50 (петдесет) лева. Покупката на обща стойност от поне 50 (петдесет) лева следва да бъде доказана с не повече от общо два касови бона, всеки от който следва да бъде издаден: (i) от търговски обект на територията на Търговския център, (ii) в съответния период на Играта, и (iii) да не се отнася за заплащане на задължения за мобилни услуги, телевизия, електричество, вода, поправка или друга комунална услуга.

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право да спечели предметна награда и да участва в томболата за голямата награда в промоционалния кът, разположен на видно място в Търговския център, за целите на провеждане на Играта и опериращ с помощта на промоционален екип, осигурен от Организатора.

5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Всеки Участник, който е направил покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1., има право да заяви пред промоционалния екип на Организатора желанието си да участва в Играта в промоционалния кът за една от наградите, изброени в т. 6.1. След представянето на касовия/те бон/ове пред промоционалния екип на Организатора, на участника се предоставя правото да изтегли една карта и да разбере каква награда печели, съгласно обозначеното на картата. Участникът получава наградата, обозначена на картата, от промоционалния екип на място в промоционалния кът. Участникът получава правото да участва и в томболата за голямата награда, упомената в т.6.1. На участника се предоставя правото да избере един от промоционалните флаери за участие, предоставени от Организатора, всеки от които носи уникален код и има част (талон), предназначена за откъсване, върху която е изписан същият код. Участникът следва да откъсне талона с уникалния код и да го пусне в предназначената за това урна. Участникът е длъжен да запази останалата част от флаера, която носи същия уникален код като талона, до приключването на играта.

Представеният/ите за участие касов/и бон/ове се маркира/т от представител на Организатора и не може/могат да бъде/ат използван/и повторно за участие в Играта.

5.4. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „Пазарувай и спечели обзавеждане за тераса и още над 500 награди“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе. За избягване на всякакво съмнение, за всяка покупка на стоки на посочената стойност, Участникът ще има право да получи само един промоционален талон и да изтегли само една карта. След като Участник е участвал с даден касов бон веднъж, той не може да участва със същия повторно.

 

 1. Награди

6.1. Наградите се предоставят от Организатора със съдействието на партньорите му и представляват:

Oбзавеждане за тераса (голямата награда), включващо:

 • Маса – 1 бр
 • Столове – 2 бр
 • Барбекю – 1 бр
 • Сервиз за кафе – 1 бр
 • Преса за кафе и чай – 1 бр
 • Подложка за сервиране – 1 бр
 • Кашпа – 1 бр
 • Фенер за свещи – 1 бр

 

И над 500 предметни награди и ваучери:

Наградата се предоставя от: Подарък/ваучер Брой
Andrews Ваучер 20 лв 20
Asics Ваучер 50 лв 3
ART 93 Дамски колан 5
Мъжки колан 5
Athletic Fitness Едноседмична карта за Атлетик Фитнес 50
AZURI Ваучер 60 лв 10
BILLA Ваучер 50 лв 10
Cake Collection Талон за 10% отстъпка при покупка на цяла торта 10
Carducci Ваучер 10 лв 2
Ваучер 20 лв 1
Carnival Kids Талон за 15 % намаление + спинер 50
Clean Factory Ваучер за безплатно почистване на 1 дреха 20
Comsed Ваучер 20 лв 5
Dali Vino Талон за -10 лв отстъпка 5
Ваучер за безплатно рисуване и вино 4
Florence Карта за 10% отстъпка 30
Gianni Shoes Ваучер 50 лв 5
Grand Optics Ваучер  50 лв 2
VIP карта 10
Juliany Ваучер 10 лв 5
Ваучер 20 лв 5
Ваучер 50 лв 1
Kenvelo Ваучер 20 лв 4
Lee Cooper Ваучер 20 лв 5
Orange Талон за 20% отстъпка 50
Pepco Ваучер 5 лв 50
Subway Безплатна бисквитка 25
Technomarket Ваучер 20 лв 5
Timeout Ваучер 20 лв 6
Terranova Талон за 30% отстъпка при покупка над 100 лв 50
Талон за 20% намаление на всичко 50
 Талон 3 за 2 – артикулът с най-ниска цена е беплатен 50
Triumph ваучер 50 лв 2
Раница Triumph 3
Za Za Ваучер 10 лв 10

 

6.2. Определянето на печелившия за голямата награда (обзавеждане за тераса) ще се извърши на 14.07.2020 г., когато с публичен жребий на случаен принцип ще бъде определен 1 /един/ печеливш код. Печелившият код ще бъде обявен на уебсайта на Организатора https://markovotepemall.bg/ и на фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/ на същия ден. Всички кодове участват за тегленето на голямата награда – обзавеждане за тераса. Участник, който е спечелил голямата награда, има право да получи единствено конкретната награда, определена предварително за настоящата Игра от Организатора.
Участник, който е спечелил една от над 500 награди на място в промоционалния кът,  има право да получи единствено конкретната награда, която е обозначена на картата, която е избрал Участникът. За избягване на всякакви съмнения, конкретната марка, продукт, размер, цвят, вкус, технически характеристики и други специфични черти на стоката, са предварително определени от Организатора на Промоцията и спечелилият Участник няма право да избира измежду различни артикули извън определените от Организатора.

6.3. Всички награди следва да бъдат получени/използвани от спечелилите ги Участници в посочените от Организатора срокове.

6.4. Наградите се предоставят единствено на лица, които отговарят на настоящите правила. Голямата наградата (обзавеждане за тераса)  се предоставя от Организатора само и единствено след като печелившият участник представи флаера с печелившия код.

6.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

6.6. Голямата награда (обзавеждане за тераса) се предоставя на Участника в срок до 7 дни от обявяването на печелившия код. С оглед механизма на играта и обстоятелството, че от Участниците не се изисква предоставянето на данни за контакт, Участниците са длъжни да проследят дали са сред печелившите и Организаторът не носи отговорност за уведомяването им. Ако голямата награда не бъде потърсена в указания срок от 7 дни, на 21.07. ще бъде изтеглен друг печеливш код и обявен на официалния уебсайт на Организатора https://markovotepemall.bg/ и фейсбук страницата https://www.facebook.com/MarkovoTepeMall/.
Останалите награди (над 500 предметни и ваучери) се предоставят на Участниците в промоционалния кът, след изпълнението на процедурата по чл.5.3. по-горе.

 

 1. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

7.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ не се събират и обработват лични данни на участниците.

 

 1. Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

 

 1. Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените награди и съответствието им с предпочитанията на Участника.

 

 1. Спорове

10.1. Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.