Проект и главна цел: „ BG16RFOP002-2.095-6004 – Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”

Бенефициент: Марково Тепе Мол ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 150 000.00 лева, от които 127 500.00 лева европейско финансиране и 22 500.00 лева национално финансиране

Начало: 19.03.2021 г.
Край: 19.06.2021г.