Evropeiski-pomoshti-2-900x505

BG16RFOP002-2.101-0802 – Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Проект и главна цел: „ BG16RFOP002-2.101-0802 – Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” Бенефициент: Марково