Централна кооперативна банка 2018-11-29T13:50:08+00:00
Централна кооперативна банка

10:00 – 21:00

032 92 11 23

[email protected]

www.ccbank.bg

Централна кооперативна банка

Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка с пълен лиценз за извършване и предлагане на всички банкови услуги и продукти.

ЦКБ АД предлага едни от най-атрактивните кредитни продукти за индивидуални и корпоративни клиенти.
ЦКБ е с много добри пазарни позиции по издадени кредитни и дебитни карти в страната.

През 2016 година Централна Кооперативна Банка премина успешно през процеса по оценка на качеството на активите (AQR) и последвалия стрес-тест, извършени по стандартите на Европейската централна банка и Европейския банков орган.

В офисите на ЦКБ се сключват някои видове застраховки към ЗАД Армеец, издават се живото-застрахователни полици ЦКБ Живот АД, предлагат се пенсионно-осигурителни продукти на ЦКБ Сила по взаимна договореност между дружествата. В офисите на ЦКБ клиентите могат да получат информация за самолетните билети на БГ Ер.